Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw – Cypr 2012

W Nikozji (Cypr) 15 i 16 listopada 2012 odbędzie się konferencja dla przedsiębiorców, organizacji biznesowych, przedstawicieli świata nauki oraz mediów. Spotkanie będzie poświęcone tematyce rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Cypr, obejmując stanowisko prezydencji Unii Europejskiej, chce w centrum swoich działań postawić sektor MŚP. – Małe i średnie przedsiębiorstwa są dziś kluczem do wzrostu gospodarczego Europy – powiedział  minister handlu, przemysłu i turystyki Cypru, Neoklis Sylikiotis -  Nasza konferencja będzie świetną okazją do przeanalizowania najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoją małe przedsiębiorstwa, oraz podzielenia się prorozwojowymi pomysłami i inicjatywami. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią na Cyprze 99% firm. Dlatego jest to odpowiednie miejsce na zorganizowanie pierwszej tego typu europejskiej konferencji.

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę udziału w dynamicznych, interaktywnych dyskusjach i panelach roboczych. Poruszone zostaną najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem europejskich małych i średnich firm:
•    promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży i kobiet
•    dostęp do finansowania
•    dostęp do krajowych, unijnych i międzynarodowych rynków
•    możliwości tworzone przez gospodarkę proekologiczną
•    wzrost przy bieżącej sytuacji gospodarczej
•    lepsze reguły prowadzenia działalności
•    uświadomienie potencjału małych i średnich firm
Istotnym punktem konferencji  będzie przyznanie Europejskiej Nagrody za Promocję Przedsiębiorczości. Ma to być dowód uznania dla organizacji promujących przez ostatni rok przedsiębiorczość na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Cechą charakterystyczną spotkania będzie wysoka dynamika i interaktywność. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wyjadą wzbogaceni o nowe doświadczenia, z nowymi celami, kontaktami biznesowymi lub nawet z podpisanymi umowami współpracy.

Więcej informacji: LINK

Sekretariat konferencji:
tel. : +44 20 7400 8995, e-mail: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com
Hanover Communications International Ltd.
Registered in England No. 3559699
Registered address: 35 Harley Street London W1G 9QU