Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają do złożenia oferty w zakresie wynajmu sal szkoleniowych, usług restauracyjnych, zapewnienia noclegów oraz transmisji on-line dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt  współfinansowany  jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna).

Przedmiotem oferty jest: udostępnienie sali szkoleniowej dla max. 50 osób na dwa dni, zapewnienie przerw kawowych, obiadów i kolacji dla maksymalnie 50 osób oraz noclegów dla około 20 osób dla uczestników 16-u szkoleń w we wszystkich województwach Polski (w każdym województwie jedno szkolenie) w okresie od 1.08 do 30.09.2015 roku.

Więcej:
Zapytanie ofertowe: LINK
Załącznik nr 1: LINK
Załącznik nr 2: LINK
Załącznik nr 3: LINK
Załącznik nr 4: LINK