Rodzicielskie dla wszystkich poparli posłowie

25 czerwca Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach rodzinnych, wprowadzając nowe świadczenie rodzicielskie.  Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywali miesięcznie 1000 zł.

Przysługiwać ono będzie niezależnie od dochodu i ma być wypłacane przez okres od 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.
Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Szacowany koszt zmian to 1,2 mld zł w 2016 r.
Więcej: LINK