Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia oraz wynajmu sali jak następuje.

W dniu 5 marca 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę kateringową oraz wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad.

W szczególnosci prosimy o podanie dwóch oddzielnych ofert na:
1. Lunch i serwis kawowy dla 20 osób
2. Wynajem sali dla potrzeb odbycia obrad
Oferty przyjmujemy do czwartku 19 lutego 2015 roku do godz. 10.00 na adres e-mail romaniuk@zrp.pl
/kopia na adres a.konat@izba.wroc.pl /

Uwagi: odnośnie punktu 1 prosimy o podanie proponowanego menu,
odnośnie punktu 2 prosimy o podanie dostępności czasowej sali, wyszczególniając godziny (od do),
ilość osób które sala może pomieścić i informacje odnośnie nagłośnienia.

Oferent powinien mieć siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta Wrocławia.

Ewentualne pytania czy wątpliwości związane z zapytaniem ofertowym prosimy kierować do Pani Alicji Konat
z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu tel. 71 3448691 w.25.