Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia oraz wynajmu sali w Bielsku Białej jak następuje.

W dniu 7 stycznia 2015 r. zamierzamy zorganizować spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).
W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę kateringową oraz wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad:
a/ lunch i serwis kawowy dla 20 osób, alternatywnie katering dla 20 osób według Państwa propozycji
b/ wynajem sali dla potrzeb odbycia obrad mieszczącej co najmniej 30 osób
 
Uwagi: odnośnie punktu a/ prosimy o podanie szczegółowego menu, a odnośnie punktu b/ prosimy o podanie
dostępności czasowej sali wyszczególniając godziny od do oraz ilości osób ktęre sala może pomieścić.
Kryterium wyboru: cena 90%, 10% informacje jak w uwagach.
 
Oferty przyjmujemy na adres e-mail” romaniuk@zrp.pl
do dnia 17 grudnia 2014 roku /środa/ do godz. 18.00