Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 31/08/2012

Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w systemie blended learning z zakresu CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Warsztaty będą realizowane w realizowanych ramach projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”, w ramach Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Podziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie usług polegających na przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu warsztatów w formule blended learning z zakresu CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) dla przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników, przedsiębiorców oraz ich pracowników. Każdy z uczestników w pierwszej kolejności odbywa 40 godzinowy (min. 800 ekranów) kurs CSR na platformie e-learningowej, a następnie może skorzystać z udziału w warsztatach stacjonarnych w celu poszerzenia nabytej do tej pory wiedzy.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w formie elektronicznej na adres opechowska@zrp.pl, plonka@zrp.pl. W temacie e-maila należy wpisać „CSR – oferta” oraz podać imię i nazwisko składającego ofertę. Dopuszczalne jest również złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, pok. 104 w godz. 8.00-16.00. Termin złożenia oferty do dnia: 30 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00.

Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018