Zapytanie ofertowe

W ramach realizacji projektu . „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” Związek Rzemiosła Polskiego wspólnie z partnerem Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na organizację noclegu, cateringu oraz sal konferencyjnych na szkolenia.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników i/lub organizacji pracodawców i ich członków  poprzez szkolenia, doradztwo, uczestnictwo w konferencjach z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz CSR. Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno – hotelarskich wraz z wynajmem sal szkoleniowych.

Ofertę można składać w formie pisemnej w języku polskim, drogą e-mailową lub osobiście w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres plonka@zrp.pl, opechowska@zrp.pl.  W temacie e-maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe na noclegi, catering, sale NR 7/2013 z dnia 6 marca 2013 r.” oraz podać imię i nazwisko składającego ofertę. Dopuszczalne jest również złożenie kompletu dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, pok. 104 w godz. 8.00-16.00. Oferty można składać do 21 marca 2013 r. do godz. 16.00.

Projekt „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”  realizowany jest w ramach Działania 2.1  „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”,  Podziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.

Treść zapytania ofertowego w załączniku