Niższe koszty publikacji sprawozdań finansowych za 2012 rok

Przypominamy, że zbliża się termin sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok przez podmioty, dla których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dzięki nowym przepisom, jak zaznacz Ministerstwo Gospodarki, tegoroczne sprawozdanie finansowe będzie tańsze.

Jest to wynik obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Właściciele firm nie muszą składać sprawozdania finansowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B. Tym samym nie trzeba ponosić kosztów sprawozdania za 2012 r. Do tej pory cena publikacji jednej strony wynosiła 792,28 zł.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem wpisu do KRS, np. przedsiębiorstwa osób fizycznych lub spółki cywilne, będą publikować swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), jeśli podlegają one badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości. Koszt takiej publikacji jest jednak znacznie niższy od publikacji w Monitorze Polskim B i wynosi 500 zł za całość sprawozdania.

Natomiast przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nadal są zobowiązani do przekazywania sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Informacja o wpisie do KRS jest jednak automatycznie przekazywana do publikacji w MSiG. Opłata za ogłoszenie w MSiG wzmianki o wpisie do KRS wynosi 250 zł.

Więcej: mg.gov.pl