Zapytanie dotyczące przeprowadzenia audytu projektu informacyjno-promocyjnego

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”, w ramach działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
rozeznania rynku, rozpoczynamy procedurę rozeznania rynku na przeprowadzenie audytu projektu (szczegóły w załączeniu).

Uprzejmie proszę o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem audytu oraz przesłanie oferty na adres opechowska@zrp.pl, stefanska@zrp.pl; jaworska@zrp.pl do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

Treść zapytania: LINK