Zaproszenie

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszają na  Konferencję podsumowującą realizację projektu systemowego POKL 5.5.1 – „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2009 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Celem spotkania jest prezentacja rezultatów otrzymanych w ramach realizacji projektu systemowego w latach 2008 – 2009.

Uczestnikami konferencji będą: przedstawiciele Komitetu Sterującego, Panelu Ekspertów, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, mediatorzy, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele partnerów społecznych.

Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 7 grudnia br. (poniedziałek)

Dodatkowe informacje na temat konferencji oraz realizowanego projektu można znaleźć na stronie www.dialog.gov.pl

Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, znajdującej się na w/w stronie.

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy w załączniku.