Zaproszenie start-upów i MŚP do udziału w projekcie BlockStart

Komisja Europejska zaprasza do ogólnoeuropejskiego programu partnerskiego BlockStart, którego celem jest wspieranie korzystania z technologii blockchain (rozproszonego rejestru) wśród start-upów i MŚP w sektorach handlu detalicznego, fintech i ICT oraz ułatwienie korzystnych, biznesowych partnerstw między dostawcami rozwiązań DLT/blockchain a MŚP jako użytkownikami końcowymi.

Do programu poszukiwane są znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju start-upy DLT/blockchain z całej Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020, a także małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą przetestować i wdrożyć technologie opracowane w ramach programu.

Trzyetapowy program partnerski będzie zarządzał funduszem w wysokości 265 000 EUR, przy czym wybrani programiści start-up otrzymują do 20 000 EUR bez udziału kapitałowego na jednego pilota, a nabywcy MŚP do 4500 EUR za udział w procesie walidacji tego programu pilotażowego.

Więcej informacji BlockStart – Open Call