Zaproszenie na webinarium Unii Rzemiosła w Mediolanie

Informujemy, że Unia Rzemiosła dla prowincji Mediolanu organizuje 11 września 2024 webinarium (w języku włoskim) w celu zilustrowania nowości w zakresie nielegalnego zawierania umów, administrowania i delegowania oraz związanego z tym nowego systemu sankcji karnych, wraz z powiązanymi działaniami weryfikacyjnymi prowadzonymi przez Metropolitalną Inspekcję Pracy. Nowe przepisy wpływają na regulację bezprawności kontraktowania, delegowania pracowników i administrowania pracownikami, wprowadzając nowe przestępstwa i nowy system kar, również w odniesieniu do braku weryfikacji zaświadczenia o przydatności pracowników (tzw. D.U.R.C. przydatności). Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza.