Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo Środowiska zaprasza na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów  w szkołach ponadgimnazjalnych „Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju”. Patronat nad seminariami, które wpisują się w  założenia Roku „Szkoły z pasją”, objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji oraz zainspirowanie nauczycieli do wprowadzania zagadnień zrównoważonego rozwoju na różnych przedmiotach w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Zdobyte informacje ułatwią wprowadzanie edukacji interdyscyplinarnej i holistycznej, rozwijającej krytyczne myślenie oraz skierowanej na rozwiązywanie problemów, a nie tylko ich diagnozowanie. Seminaria będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i ekspertów akademickich. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia z pewnością wzbogacą prowadzenie zajęć przedmiotowych, będą inspiracją dla zajęć pozalekcyjnych i ogólnych inicjatyw szkolnych.


Warsztaty odbędą się w Warszawie (22 października), Szczecinie (29 października), Lublinie (5 listopada), Katowicach (5 listopada) i Olsztynie (5 listopada) Zainteresowanych udziałem (w celu otrzymania karty zgłoszenia) prosimy kontakt z mgr Anną Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym: a.batorczak@uw.edu.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.