Zaproszenie do składania wniosków o granty Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Związek rzemiosła Polskiego informuje o opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków o granty Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na projekty lub działania, których realizacja planowana jest na II połowę 2022 r. Ogłoszenie umieszczono pod następującym adresem: https://application.cei.int/application/cf2021/ , z kolei szersze informacje na temat Funduszu Współpracy  Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) znajduje się  na stronie: https://www.cei.int/cei-cooperation-activities (Rules for the Allocation of Resources). Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski od 10 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r.
Łączny, orientacyjny budżet w ramach niniejszego naboru wynosi 175 000 euro. Górny pułap potencjalnego wkładu (grantu) IŚE w ramach pojedynczego projektu wynosi 15 000 euro (maksymalnie 50% całkowitych kosztów projektu). Zakładany okres realizacji projektu to 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
Wnioskodawcami powinny być podmioty publiczne lub prywatne zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE (wnioskodawcami mogą też być organizacje międzynarodowe lub regionalne). Każdy zgłoszony projekt wymaga zebrania uczestników z co najmniej sześciu państw członkowskich IŚE.
Dokumentacja konkursowa, zasady oraz formularze dostępne są na oficjalnej stronie IŚE pod adresem https://application.cei.int/application/cf2021/ .
Informacji w sprawie konkursu udziela również Sekretariat Wykonawczy IŚE (adres e-mail:  applications.coopfund@cei.int).