Zapraszamy na szkolenie

Jeszcze tylko do 29 marca można się zgłosić  na szkolenie o rozliczeniach księgowo-podatkowych organizacji rzemieślniczych. Poruszona zostanie na nich tematyka warunków korzystania przez organizacje rzemieślnicze ze zwolnienia w podatku dochodowym (CIT), w szczególności, kiedy organizacja łączy działalność statutową z działalnością gospodarczą, jak również opodatkowania VAT, głównie w aspektach prowadzonej działalności statutowej.

Szkolenie, zorganizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego, odbędzie się w dniach od 15 do 17 kwietnia  w Ośrodku Szkoleniowym „Rzemieślnik” w Broku, ul.  Brzostowa 28. Wykład  poprowadzi  biegły rewident z długoletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień objętych tematyką szkolenia.

Seminarium zostanie uzupełnione o możliwości konsultacji problemów, na jakie napotykają księgowi organizacji  rzemieślniczych w rozliczeniach podatkowo-księgowych funkcjonowania  organizacji. Przewidziano także możliwość wcześniejszego zgłaszania pytań z zakresu problemów podatkowych, które przekażemy wykładowcy a wyjaśnienia zostaną udzielone w trakcie szkolenia. Pytania można zadawać poprzez maila na adres: lutow@zrp.pl.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł. i obejmuje udział w szkoleniu, zakwaterowanie i  posiłki, dojazd autokarem z Warszawy do Broku oraz powrót.  

Informacje o  udziale w szkoleniu prosimy przesyłać do 29 marca 2013 roku. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu będzie dokonanie wpłaty na konto ZRP: 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614 oraz przesłana karta zgłoszenia. Uprzejmie prosimy o potwierdzanie udziału  poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia: (fax: 22 50-44-220) lub e-mailem: lutow@zrp.pl. Dodatkowe informacje tel: (22)50-44-240, 50-44-304. Faktury prześlemy w późniejszym terminie.         

Więcej informacji, program szkolenia oraz karta zgłoszeniowa w załączniku