Rozliczenie karty podatkowej i podatku zryczałtowanego

Przypominamy, że 8 kwietnia mija termin zapłaty podatku dochodowego dla podatników, którzy w 2012 roku korzystali z możliwości rozliczenia w ramach karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego.