Zapraszamy na kolejne spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Kołobrzegu W programie m.in. porównanie różnic w Regionalnych Programach Operacyjnych w całej Polsce oraz przedstawienie informacji o strukturach parasolowych organizacji pozarządowych.

Warsztaty poświęcone zostaną tematyce pracy w komitetach monitorujących:
•    podjęcie próby wypracowania Kodeksu Reprezentanta czyli m.in. znalezienie odpowiedzi na pytania  jakie są obowiązki reprezentanta, co może a czego nie powinna osoba będąca reprezentantem?
•    zostanie wypracowana wizja Idealnego komitetu monitorującego dzięki której będzie można zawalczyć w nowej perspektywie finansowej o nową jakość komitetów.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele federacji, którzy czynnie uczestniczą w dialogu społecznym i są na co dzień reprezentantami w różnych ciałach dialogu.

Formularz zgłoszeniowy: LINK

Program spotkania: LINK