Grupa zakupowa energii elektrycznej dla rzemiosła

Dla rzemieślników skupionych w organizacjach rzemiosła i przedsiębiorczości pojawiła się szansa zmiany operatora energetycznego. Propozycję  stworzenia grupy zakupowej
energii elektrycznej dla rzemiosła  (tzw.  Grupa Energetyczna Rzemiosła)
przygotowała firma Energy Match sp.z o.o. z  siedzibą w Warszawie.

Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt:  gpenar@wp.pl oraz markgips@wp.pl., lub telefon 537839019 – Grzegorz Penar i Gerard Łukaszewski..
Materiały informacyjne: LINK
Zmiana sprzedawcy: LINK