Zapraszamy do udziału w badaniu „Barometr MŚP”

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w ankiecie dot. sytuacji firm rzemieślniczych i MŚP w Polsce, przeprowadzanej przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach inicjatywy Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

Cyklicznie – dwa razy w roku – UEAPME realizuje z udziałem organizacji członkowskich badanie „Barometr Europejskiego Rzemiosła i MŚP”. Jego celem jest uzyskiwanie regularnych aktualnych informacji na temat sytuacji firm rzemieślniczych oraz MŚP w Europie, jak również ich przewidywań biznesowych na najbliższą przyszłość.

Zachęcamy polskich przedsiębiorców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i opiniami. Każdy głos jest niezwykle cenny. Związek Rzemiosła Polskiego zadba o to, aby był również słyszalny.

Na wypełnione ankiety oczekujemy do 8 września 2010 roku pod adresem barometr@zrp.pl.

 

Tekst ankiety w załączeniu.
Wyniki badania opublikowane zostaną na stronie www.zrp.pl oraz www.ueapme.com
Informacji udziela: Zespół Koordynacji Spraw Europejskich: nza@zrp.pl, Tel. +22 5044357, 5044278.

Pismo Prezesa ZRP Jerzego Bartnika: LINK
Ankieta „Barometr Europejskiego Rzemiosła i MŚP”: LINK