Zapraszamy do konsultacji

Trwają konsultacje dotyczące wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zapraszamy organizacje rzemiosła do przesyłania uwag do projektu wytycznych.

Wytyczne obejmują swoim zakresem szeroko pojętą tematykę edukacji, w tym kwestie kształcenie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, a także podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Uwagi można przesyłać do 20 stycznia z wykorzystaniem załączonego formularza: Norbert Pruszanowski, nzn@zrp.pl.

Formularz zgłaszania uwag: LINK

Projekt wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: LINK