W dniu 8 czerwca nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie