Zakończono dwustronne negocjacje nt pakietu antykryzysowego

Po dwóch miesiącach negocjacji Partnerzy społeczni z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych porozumieli się w kwestii rozwiązań, które mają zniwelować skutki kryzysu w Polsce oraz ochronić rynek pracy przed falą grupowych zwolnień.

Partnerzy przekazali na ręce Premiera RP – Donalda Tuska przyjęty w dialogu autonomicznym „Pakiet Działań Antykryzysowych”, zwracając sie jednocześnie do rządu z prośbą o pilne podjęcie rozmów na forum Komisji Trójstronnej, w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.

Zawarte w Pakiecie postulaty koncentrują się na czterech głównych obszarach: wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, rynku pracy i stosunków pracy, polityki gospodarczej oraz funduszy strukturalnych.

W obszarze pierwszym poruszone zostały m.in. kwestie: zniesienia opodatkowania zapomóg udzielanych przez związki zawodowe oraz świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych. W obszarze drugim znalazło się m.in. uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego; racjonalizacja rozwiązań dotyczących doby pracowniczej w kontekście rozliczania czasu pracy. Natomiast w obszarze trzecim wymieniono m.in. : przyspieszoną amortyzację oraz subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

Postulaty zawarte w „Pakiecie działań antykryzysowych” Partnerzy społeczni przedstawili w czasie konferencji prasowej, która odbyła się 13 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.