I Forum Doradztwa Zawodowego „Rzemieślnicza nauka zawodu – jak zdobyć kwalifikacje rzemieślnicze”

W dniu 12 marca br. zorganizowano wspólnie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy I Forum Doradztwa Zawodowego pt. „Rzemieślnicza nauka zawodu – jak zdobyć kwalifikacje rzemieślnicze” skierowane do dyrektorów gimnazjów, doradców zawodowych i pedagogów szkolnych.

Izba podjęła decyzję o realizacji takiego przedsięwzięcia z Kuratorium Oświaty w myśl określonych postanowień wypływających z porozumienia. Celem spotkania było umożliwienie środowiskom związanym w naszym regionie z edukacją i przygotowaniem młodzieży do dalszego kształcenia zapoznania się z powszechną metodą zdobywania kwalifikacji zawodowych jaką jest m.in. nauka w rzemiośle.

Konferencja ta połączona zarówno z blokiem szkoleniowym stworzyła płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród teoretyków jak i praktyków edukacji formalnej na poziomie kształcenia zawodowego.

Liczne grono uczestników, bo aż około 30 osób miało okazję nie tylko zapoznać się ze specyfiką kształcenia zawodowego w rzemiośle ale także ze sposobami przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Nasze Forum ma się stać miejscem cyklicznych spotkań pedagogów, doradców zawodowych, pracowników samorządowych i innych osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych podczas, których będzie dyskutowało się o jakości, upowszechnieniu i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Hieronim Bukowiecki, Izby Rzemieślniczej – Aneta Korybalska oraz specjaliści szkolnictwa rzemieślniczego – p. Mirosław Ławniczak.

Ponadto każdy z uczestników na potwierdzenie odbytego bloku szkoleniowego otrzymał zaświadczenie.