XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

19 maja 2022 odbyło się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu. Posiedzenie otworzył Pan Jack Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie roczne z realizacji Programu w 2021 roku, zaprezentowano ósme sprawozdanie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej pt. „Spójność w Europie do 2050 r.” przygotowane przez Komisję Europejską oraz omówiono stan prac nad przygotowaniem nowego programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.