Konsultacje projektu programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu programu „Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027”. Międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 są realizowane w ramach celu drugiego polityki spójności: pn. „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają integrację społeczności z obszarów podzielonych granicami państwowymi oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez finansowanie wspólnych działań w różnych dziedzinach. Program będzie wspierał polsko-ukraińskie projekty w zakresie:

  • środowiska (dostosowanie do zmian klimatycznych, wspieranie zrównoważonej
  • gospodarki wodnej i zwiększenie bioróżnorodności),
  • zdrowia (zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej),
  • dziedzictwa kulturowego i turystyki,
  • współpracy (zwiększanie sprawności administracji publicznej i budowanie
  • wzajemnego zaufania),
  • ochrony granic.

Zgłoszone uwagi będą rozpatrywane wspólnie z partnerami polskimi i ukraińskimi biorącymi udział w przygotowaniu programu. Program, przed przesłaniem do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Konsultacje trwają do 6 czerwca br. Uwagi w języku polskim należy przekazywać za pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się pod następującym adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-projektu-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027/

Poniżej projekt programu w polskiej wersji:

Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 PL