XVI Forum Gospodarcze MŚP zakończone

„Wzrost konkurencyjności MŚP – działania na rzecz wsparcia i ograniczania zagrożeń”, pod takim hasłem odbyło się XVI Forum Gospodarcze MŚP zorganizowane w 4 listopada 2010 r. w Warszawie.

Organizatorem seminarium była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy objęli Waldemar Pawlak, wicepremier Minister Gospodarki oraz prof. dr hab. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Podczas Forum omówiono działania jakie należy podjąć dla rozwoju polskich MŚP, szanse i zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania wynikające ze skutków kryzysu oraz dalsze działania zamierza podjąć rząd dla rozwoju tego sektora gospodarki. Ponadto zaprezentowano realizację Strategii Lizbońskiej pod kątem rozwiązań wprowadzonych przez kraje Unii Europejskiej stymulujących rozwój MŚP. Przedstawiono również najlepsze praktyk i wzorce, do których powinna dążyć Polska oraz indywidualni przedsiębiorcy, aby przyspieszyć rozwój i wzrost innowacyjności i konkurencyjności tego sektora gospodarki.

W ramach Forum organizowano także konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2010 promujący najbardziej aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy handlowe, produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe, nad którym patronat honorowy objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na stronie: www.fund.org.pl