XV posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się XV posiedzenie grupy roboczej ds. efektywności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono problemy w realizacji projektów w związku z pandemią COVID-19 (przede wszystkim brak możliwości realizacji zaplanowanych szkoleń, konferencji i seminariów w formie stacjonarnej oraz trudności we właściwym przeprowadzaniu tego typu przedsięwzięć w trybie on-line), zasady wprowadzania zmian do projektów na bazie tzw. specustawy funduszowej oraz kwestie związane z wykonywaniem kontroli projektów i monitoringu szkoleń w czasie pandemii . Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej szczegółowo wyjaśnili kwestie dot. stosowania tzw. siły wyższej uprawniającej beneficjentów projektów od odstąpienia od stosowania zasady konkurencyjności oraz temat nagrywania szkoleń w obliczu przepisów RODO.