XV Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Tarnowie

W Tarnowie 19 czerwca odbędzie się XV Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tematem przewodnim Konferencji będzie „500 miliardów  – z myślą o gospodarce”.
Inauguracja nowej perspektywy finansowej zmusza do refleksji nad tym jak skuteczniej i właściwie wydatkować pieniądze unijne. Trzeba też podjąć dyskusję o najbardziej korzystnych inwestycjach w regionie.
 
Pierwszy panel tematyczny zostanie poświęcony kształceniu zawodowemu. Podczas dyskusji zostaną omówione prace powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego. Zostaną przedstawione opinie środowisk dotyczących koniecznych działań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa zawodowego. Dyskusja uwzględni możliwości płynące z nowej perspektywy finansowej funduszy Unii Europejskiej.

W drugim panelu odbędzie się dyskusja dotycząca efektywnego wydatkowania publicznych pieniędzy. Tematem przewodnim będą  fundusze z UE i ich skuteczna absorpcja oraz priorytetowe działania takie jak wdrażanie innowacji, rozwój sektora naukowo-badawczego oraz wsparcie dla inwestycji.

Więcej: LINK