Europejski Tydzień Kompetencji w Białymstoku

Zapraszamy na Europejski Tydzień Kompetencji, który w dniach 22-26 czerwca w Białymstoku organizuje Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Wśród partnerów wydarzenia jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Europejski Tydzień Kompetencji to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 projektów innowacyjnych, ponadnarodowych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie kierowany jest do 3 kluczowych grup interesariuszy systemu kształcenia

Konferencja prowadzona będzie w formie bogatego programu 6 sesji plenarnych oraz 15 równoległych sesji tematycznych (sesje panelowe do wyboru) prowadzonych w nowoczesnych i reprezentacyjnych miejscach Białegostoku i realizowanych z udziałem ponad 300 uczestników, w tym 20 szkół zawodowych, 100 rzemieślników i pracodawców, 100 instytucji rynku pracy i polityki społecznej).

Więcej: LINK