XIII edycja Wojewódzkiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz w województwie podkarpac

Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie zorganizowały Wojewódzki Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz. Odbył się on dnia 7 stycznia br. w piekarni „ChleBuś” należącej do panów Stefana i Grzegorza Busiów z Nowej Dęby. Uczestniczyło w nim dziesięciu młodocianych pracowników, pobierających naukę w zawodzie piekarz w zakładach rzemieślniczych województwa podkarpackiego.

Zwycięzcami turnieju zostali:
I miejsce: Piotr Niepokój z Krosna – praktykujący w piekarni mistrza Janusza Frydrycha z Głowienki
II miejce: Marian Radwański – z piekarni Jana Adama Wszołka z Rzeszowa
III miejsce: Magdalena Kaszycka – z piekarni „U Duszy” Tadeusza i Wojciecha Duszów z Hyżnego.

Warto dodać, że przebieg konkursu mieli okazję obserwować uczniowie miejscowego gimnazjum, jak również burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę oraz burmistrza. W uroczystym podsumowaniu turnieju uczestniczyli przedstawiciele Izby, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu, Kuratorium Oświaty, Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, dyrekcji gimnazjum, władz miasta i opiekunowie młodzieży.

W załączniku zdjęcia z turnieju.