XII Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina

We Lwowie na Ukrainie 2 grudnia odbędzie się XII Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina. Organizatorem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy, Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem KLUB WSCHODNI i Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa przy współudziale Ministerstwa Gospodarki RP, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestniczyć w nim będą Prezydenci obu państw – Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz.
Spotkanie będzie okazją do przedstawienia wyników odbywającego się kilka dni wcześniej Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz przedyskutowania możliwości dalszego zacieśniania polsko-ukraińskich relacji gospodarczych.

Szczyty Gospodarcze, przez ostatnie dwanaście lat, stały się swoistą platformą kształtowania stosunków gospodarczych między naszymi krajami. Umożliwiają one bezpośredni wpływ przedsiębiorców na politykę gospodarczą, zaś władzom konsultowanie swych zamierzeń w doborze narzędzi ekonomicznych, tak by przynosiły pozytywne efekty.
Więcej: LINK