X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

W dniach 5-6 czerwca 2024 w Warszawie odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadanie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro. Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan wdrażania Programu i cele na 2024-2025 r. oraz przyjęto projekt zmian w programie dotyczących wsparcia edukacji uczniów i uczennic z Ukrainy w polskich szkołach, co stanowi odpowiedź na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która uzależnia wypłatę świadczeń wychowawczych od realizacji obowiązku szkolnego w Polsce. Przyjęto także założenia naborów do następujących konkursów :

  • Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
  • Tworzenie centrów wiedzy o dostępności,
  • Minimalizacja zjawiska drop-outu na uczelniach,
  • Rozwoju kompetencji związanych z zieloną ekonomią
  • Utworzenie Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Za szczególnie ważne uznano projekty w zakresie innowacji społecznych, takie jak promowanie roli kobiet w sektorze wysokich technologii oraz profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego młodych ludzi, zaproponowano kompleksowy projekt mający na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Ekspert ZRP poruszył temat konieczności modyfikacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w związku ze zidentikowanymi kilkoma kwestiami problematycznymi dla realizatorów projektów.