Wzrost wynagrodzenia, ale zmniejszenie zatrudnienia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lipcu 2013 roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie i wynosi ono obecnie 3830,07 zł. Oznacza to wyraźny wzrost rok do roku o 3,5 proc. Patrząc na zmiany w ujęciu miesięcznym, dane te nie prezentują się już tak dobrze. W stosunku do czerwca płace były wyższe o 0,6 proc., natomiast miesiąc wcześniej wzrost ten wyniósł aż 2,9 proc. Za sprawą efektu bazy statystycznej powstało wrażenie, że lipiec był jeszcze lepszy, podczas gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest.

W porównaniu do lipca 2012 roku mniejsze jest jednak zatrudnienie – wg. danych GUS nastąpił spadek o 0,7 proc. W firmach zatrudniających powyżej 9 osób w lipcu 2013 r. zatrudnionych było 5,489 mln osób, czyli tyle samo, co w czerwcu. Pociesz jednak fakt, że wyhamował gwałtowny spadek zatrudnienia. Na realną poprawę sytuacji na rynku pracy przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać i będzie ona nieznaczna.