Wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie kosztów na wydawnictwa promujące eksport

Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki 27 maja 2015 r. wznowił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej na 2015 rok, w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1572).
Więcej: LINK