Wystartował nabór wniosków w ramach inicjatywy Eco-innovation 2011

27 kwietnia 2010 roku wystartował kolejny nabór wniosków w ramach inicjatywy Eco-innovation. Inicjatywa jest częścią Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, wchodzącego w skład Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP).

Nabór dotyczy projektów związanych z wdrożeniem i powieleniem rynkowym rozwiązań ekoinnowacyjnych, zapobiegających bądź zmniejszających wpływ działalności ludzkiej na środowisko oraz prowadzących do bardziej efektywnego gospodarowania zasobami. W tej edycji priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa sektora MŚP.

Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie w następujących obszarach:
1. Recykling
Doskonalenie procesów sortowania odpadów, ekoprojektowanie oraz produkcja dóbr konsumpcyjnych wysokiej jakości, innowacyjne procesy recyklingu, innowacje biznesowe wzmacniające konkurencyjność przemysłów tego obszaru.

2.Sektor budowlany
Produkty budowlane oraz procesy prowadzące do redukcji zużycia zasobów, materiały budowlane przyjazne środowisku, innowacyjne procesy produkcji.

3. Produkty spożywcze
Produkty innowacyjne, w tym metody pakowania i materiały minimalizujące oddziaływanie na środowisko oraz maksymalizujące efektywność wykorzystania surowców, bardziej ekologiczne i efektywne przetwórstwo produktów spożywczych, redukcja ilości odpadów, upowszechnienie recyklingu oraz odzyskiwania materiałów, wzrost efektywności zarządzania zasobami wodnymi.

4. Ekologiczny biznes
Innowacyjne produkty minimalizujące wpływ na środowisko i zużycie zasobów, stosowanie materiałów o mniejszym wpływie na środowisko i większej efektywności surowcowej, czystsze i bardziej ekologiczne procesy produkcyjne, stopniowa innowacja poprzez mechanizmy modyfikacji i innowacyjne usługi naprawcze.

Należy mieć na uwadze, że Unia współfinansuje tylko 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ewentualne rozpoczęcie współfinansowanych projektów prognozuje się na kwiecień/maj 2012 roku. Czas trwania projektów to maksymalnie 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać tylko online: LINK
Więcej informacji o inicjatywie Eco-innovation: LINK