Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. podzieliła Radę Dialogu Społecznego

Rząd przedstawił propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., które od nowego roku miałoby wzrosnąć do kwoty 2800 zł.

W środę 5 sierpnia Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił propozycję Rządu Członkowie RDS nie byli jednomyślni w jej ocenie. –  nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.

Rządową propozycję poparł Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz NSZZ „Solidarność”. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych wnioskowały za podniesieniem płacy minimalnej do poziomu 3100 zł. Pozostałe organizacje opowiedziały się za utrzymaniem jej na dotychczasowym poziomie, tj. 2600 zł.

W ocenie Związku Rzemiosła Polskiego, podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia najbardziej uderzy w mikro i małych przedsiębiorców. Ze względu na kryzys wywołany pandemią COVID-19 ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Firmy, którym udało się przetrwać pierwszy lockdown, obawiają się wprowadzenia ponownych obostrzeń i zamknięcia gospodarki. Wiele z nich musiało zredukować liczbę zatrudnionych pracowników. Propozycja podniesienia minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do bankructwa i likwidacji mikro firm lub spowoduje ich przejście do szarej strefy.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia, kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej zostaną ustalone przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia do dnia 15 września 2020 r.