Wysłuchanie publiczne dot. Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Już 17 czerwca w godz. 10.00-15.00 odbędzie się wysłuchanie publiczne dot.Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Program ten jest instrumentem realizacji Celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. W programie FERS zakładane jest wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Główne zakładane cele programu to:

  • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
  • wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
  • poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi,
  • poprawa dostępności do usług publicznych,
  • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
  • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Zgłoszenia udziału dot. zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów) będą przyjmowane do 15 czerwca (wtorek) do godz. 10:00

ZGŁOŚ SIĘ

Wysłuchanie będzie prowadzone na platformie Zoom Webinar. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.

Założenia nowego programu dostępne sa na stronie  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej TUTAJ

Projekt Programu FE na Rozwój Społeczny na lata 2021-2027 będzie zamieszczony na powyższej stronie w późniejszym terminie.

Źródło: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-spoleczny