Ewaluacja SMEunited Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności

26 maja 2021 r. w formie wideokonferencji miał miejsce, zorganizowany przez SMEunited (Rzemiosło oraz MSP w Europie), warsztat ekspercki mający na celu przygotowanie przez komórkę ds. studiów SMEunited ewaluacji projektów „Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności” w poszczególnych krajach członkowskich UE. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację dot. przygotowania „Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności” w Europie i zaprezentowano kwestionariusz przygotowany dla organizacji członkowskich SMEunited na bazie, którego zostaną zebrane niezbędne informacje i zostanie przygotowana w/w ewaluacja.