Wysłuchania publiczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz poszczególnych programów krajowych

Informujemy, że ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. 7 kwietnia br. odbędzie się wysłuchanie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2029 . Wyznaczone są już także terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

16 kwietnia 2021 – projekt programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”

21 kwietnia 2021   Projekt programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

Formularz do zapisów oraz zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/. Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych.