Spotkanie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

1 kwietnia br. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 20114-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Pani Renata Lewicka – główny specjalista w Zespole Rozwoju i Komunikacji. Omówiono projekty dwóch programów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027” oraz programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.