Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Konferencja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, która odbędzie się 28 listopada 2014 roku w Warszawie.

Celem konferencji jest ocena aktualnej sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy w Polsce oraz ocena działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób. Z uwagi na czekający nas problem demograficzny dla poszczególnych firm coraz ważniejsze będzie pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników w wieku 50 +, gdyż jest jasne, że największą dostępną, a jeszcze nie w pełni wykorzystywaną grupą, są właśnie osoby w wieku 50+, z których większość nadal cieszy się dobrym zdrowiem i jest w stanie efektywnie pracować, nawet przez długi czas po przejściu na emeryturę, wnosząc jednocześnie do firm wiedzę, doświadczenie i pamięć historyczną.
W konferencji planowany jest udział Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Program: LINK

Rejestracja: LINK