Wymiana międzynarodowa w ramach programu Leonardo da Vinci

Dobiega końca realizacja projektu: „Kształcenie zawodowe – droga do sukcesu” w ramach programu Leonardo da Vinci (01.09.2010 – 31.05.2011). Projekt jest realizowany przez katowicką Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju miasta Santa Cruz na Teneryfie.

W ramach międzynarodowej wymiany, na Wyspach Kanaryjskich przebywała 20-osobowa grupa pracowników katowickiej Izby i zrzeszonych w niej Cechów. Wyjechali pracownicy bezpośrednio związani z kształceniem zawodowym w środowisku rzemiosła. Celem projektu była wymiana doświadczeń z partnerami hiszpańskimi w zakresie szkoleń zawodowych. Podczas pobytu na Teneryfie uczestnicy zapoznali się z hiszpańskim systemem kształcenia zawodowego, nowoczesnymi metodami opracowywania programów nauczania zawodowego oraz „dobrymi praktykami” o charakterze innowacyjnym.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wymiany przygotowali prezentacje związane z tematyką systemu kształcenia zawodowego, które zostaną rozpowszechnione w środowisku rzemiosła.

.