Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 16/04/2020

Wyłączenie uczniów z liczby ubezpieczonych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w dniu 09.04.2020 r. przekazał do wiadomości i upowszechnienia kolejną informację „Młodociani  pracownicy w rzemiośle - wyjątkowe  rozwiązania w okresie pandemii”.

W opracowaniu jest opisana m.in. kwestia zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wg. stanu obowiązującego oraz wskazania na trwające prace legislacyjne związane ze zmianą art.31:

  • Zmiana m.in. art.31 zo. ustawy - Druk nr 330 -  Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - uchwalona na posiedzeniu nr 9 dnia 09.04.2020 r. - niezakończone prace (stan na 9.04.2020 r.)

Głównym nurtem zmiany jest wyłączenie ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego z liczby nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

Ustawa  jest w programie dzisiejszego, trwającego od wczoraj  posiedzenia Senatu (w dniach 15-16.04.2020 r.) – i  w dalszym ciągu znajduje się w trybie rozpatrywania, ze względu na zgłoszone wnioski formalne i ponowne odesłanie jej do komisji. Jest jednak szansa, iż jeszcze w tym tygodniu zakończy się proces legislacyjny.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018