Wydarzenie na platformie fi-compass „Wspieranie edukacji i uczenia się za pomocą instrumentów finansowych”- 19.10.2022 r.

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) organizują wydarzenie na platformie fi-compass pt. „Wspieranie edukacji i uczenia się za pomocą instrumentów finansowych”, które odbędzie się 19 października 2022 r. w systemie hybrydowym.

Wydarzenie to ma na celu przedstawienie przeglądu wsparcia dostępnego dla uczniów i studentów w całej UE. Prezentacje dotyczące potencjalnej roli Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i programu InvestEU w obszarze edukacji i nauki mają pobudzić dyskusję wśród ekspertów i praktyków.

Rejestracja zakończy się w środę, 12 października 2022 r. i jest obowiązkowa zarówno dla uczestników którzy pojawią się osobiście w Brukseli, jak i online.

Więcej informacji i rejestracja w linku poniżej:

https://www.fi-compass.eu/event/9415/supporting-education-and-learning-financial-instruments