Wybrano ofertę na realizację kampanii prasowej – ogólnopolskiej

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego i Izbę Rzemieślniczą w Opolu projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrana została oferta  związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia pt. „Zakup ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu krajowym”.

W dniu 12.01.2012 odbyło się posiedzenie komisji dokonującej wyboru oferty. Do 30.12.2011 roku do siedziby Związku rzemiosła Polskiego wpłynęły oferty następujących firm: Miive Magdalena Kacprzyńska, FF Promotion Paweł Florek oraz Agencja Reklamowa „Leader” Marek Brodowski

Z pośród nadesłanych ofert wybrana została oferta firmy Miive Magdalena Kacprzyńska. Gratulujemy najlepszej oferty. Wszystkim firmom dziękujemy za przesłanie ofert.