Wybrano nowe władze Krajowej Rady Spółdzielczej

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej, wybrane w dniach 21-22 listopada 2008 roku, podczas obrad IV Kongresu Spółdzielczości, dokonało wyboru nowych władz KRS.
Funkcję Prezesa Zarządu KRS objął Alfred Domagalski, stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS Jerzy Jankowski. Członkiem Prezydium ZO KRS i jednym z pięciu zastępców przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego wybrany został Janusz Piątek – członek Zarządu ZRP. Członkiem ZO KRS został również Włodzimierz Biniek – sekretarz Zarządu ZRP.