Wybrano firmę do realizacji zamówienia pn. „Usługa telekomunikacyjna mobilnego dostępu do Internetu”

Wybrano firmę do realizacji zamówienia pn. „Usługa telekomunikacyjne mobilnego dostępu do sieci Internet dla 26 osób w okresie 01.10.2011-28.02.2013” dla projektu „Branże w dialogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

26 września 2011 roku został rozstrzygnięty konkurs ofertowy. Komisja oceny i wyboru oferty, po wnikliwej analizie 4 nadesłanych ofert, wybrała do realizacji usługi operatora sieci Orange – Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 02-792 Warszawa.

Związek Rzemiosła Polskiego i Biuro projektu „Branże w dialogu” dziękują za poświęcony czas na przygotowanie ofert.