Raport na temat szkolenia oraz doradztwa na rzecz młodych przedsiębiorców z sektora MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konferencji międzynarodowej pt. „Przyszłość szkolenia oraz doradztwa na rzecz młodych przedsiębiorców z sektora MŚP”, która odbyła się w dniach 18-19 maja 2011 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Konferencja zostało zorganizowana w ramach projektu pt. „SME-TraiNet – sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i doradztwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorców i MŚP” finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Jednym z partnerów projektu jest Związek Rzemiosła Polskiego.

Raport zawiera m.in. zaprezentowane przez partnerów z 10 krajów europejskich przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych, specjalnie zaprojektowanych na potrzeby młodych przedsiębiorców z sektora MSP.

Relacja filmowa z konferencji  LINK
Treść raportu w załączniku.