Wstępna ocena skutków dotycząca rozporządzenia o materiałach do kontaktu z żywnością

W ramach ogólnego prawa żywnościowego Komisja Europejska opublikowała plan działania dotyczący wstępnej oceny skutków dotyczącej rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 o materiałach do kontaktu z żywnością (FCM). Rozporządzenie to stanowi podstawę dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i zapewnia skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Obecne konsultacje mają na celu ocenę skuteczności tego prawodawstwa. 

 

UEAPME przygotowało wstępną ocenę skutków dotycząca rozporządzenia o materiałach do kontaktu z żywnością. Na akceptację wspólnego stanowiska UEAPME oczekuje najpóźniej do 20 grudnia. Brak odpowiedzi będzie uważane za milczącą aprobatę.

 

Stanowisko: