Współpraca to się opłaca!

W tym roku hasłem przewodnim działań zachęcających przedsiębiorców do nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczymi jest „Współpraca – to się opłaca”. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach akcji prezentuje narzędzia i programy, które ułatwiają zdobycie informacji, środków finansowych oraz partnerów, ułatwiających nawiązywanie współpracy.

Więcej: LINK